MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

 • SATICI

Unvan  : Fesleğen Beslenme ve Diyet Danışma Merkezi – Reyhan Erişen

Adres   :  Cumhuriyet Mah. Necip Fazıl Kısakürek Sok. İKİZLER İŞ MERKEZİ No:32-26 Kat:5 ÇANKIRI

Telefon : 0376 212 00 11

Mail      : İnfo@feslegenmarket.com

 • ALICI

İsim/Unvan :  {FATURA_TAM_AD_UNVANI}

Adres          : {FATURA_ADRESI}

Telefon       : {ALICI_TELEFONU}

E-Posta       : {ALICI_EPOSTA}

(Ödeme bilgilerinde kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.)

MADDE 2 – KONU

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin (“Sözleşme”) konusu, TÜKETİCİ’nin FESLEĞEN DİYET’e ait www.feslegenmarket.com (“Web Sitesi”)  internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET

Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin işbu sözleşmeyi ve ön bilgilendirme formunu okuyup bilgi sahibi olduğunu,  elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.5 – FESLEĞEN DİYET, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 –  TÜKETİCİ, FESLEĞEN DİYET’e ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle FESLEĞEN DİYET’in uğrayacağı tüm zararları, FESLEĞEN DİYET’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.7- Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ ‘ye ait kredi kartının TÜKETİCİ ‘nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini FESLEĞEN DİYET’e ödememesi halinde, TÜKETİCİ’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde FESLEĞEN DİYET’e iade edilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri TÜKETİCİ’ye aittir.

4.8- Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından, stok durumundan FESLEĞEN DİYET sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

4.9- 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler Web Sitesinden alışveriş yapamaz. Satıcı, al sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı FESLEĞEN DİYET’e hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

4.10–  Web Sitesi üzerinden, FESLEĞEN DİYET’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka Web Sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler TÜKETİCİ’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir Web Sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen Web Sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

4.11- İşbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayan TÜKETİCİ’nin; sözleşmenin tüm şartlarından haberdar olduğu, tüm içeriğini anladığı, kabul ettiği anlamına gelecek ve sipariş onaylandığı takdirde TÜKETİCİ’yi ödeme yükümlülüğü altına sokacaktır.

4.12-   TÜKETİCİ ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün TÜKETİCİ’ye tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, FESLEĞEN DİYET, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini TÜKETİCİ’den talep edebilir. TÜKETİCİ’nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise FESLEĞEN DİYET, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

4.13 – Kullanma talimatina uygun sekilde kullanilan ve temizligi yapilan ürünler her türlü üretim hatasina karsi asagida belirtilen sartlar dahilinde 2 yil garantilidir:  Saticinin garanti sorumlulugu yalnizca 4077 sayili kanun kapsamina giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki isler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktir.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

5.1- Teslimat masrafları TÜKETİCİ’ye aittir. FESLEĞEN DİYET, Web Sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, ilan edilen rakam ve üzerindeki alışverişlerde teslimat masrafı FESLEĞEN DİYET’e aittir.

5.2- Siparişlerin işleme alınma zamanı siparişin verildiği an değil, TÜKETİCİ’nin tercih ettiği ödeme şekli gerekli ödemenin yapıldığı andır. Kapıda ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak TÜKETİCİ’ye ulaştırılmış olması ve bedelinin TÜKETİCİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile FESLEĞEN DİYET’in hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli FESLEĞEN DİYET’in hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ya da kapıda ödemelerde teslim sırasında tam olarak ödenmez ise FESLEĞEN DİYET ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.2- TÜKETİCİ, Web Sitesinden siparişini oluşturduğunu ürünü/ürünleri FESLEĞEN DİYET’ten elden teslim suretiyle alabileceği gibi anlaşmalı kargo şirketiyle gönderim yapılmasını talep edebilir. Sözleşme konusu ürün/ürünler, sipariş sonunda TÜKETİCİ tarafından belirlenen teslimat tipine göre hazırlanmak üzere işleme alınmaktadır.

4.3- Teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park gibi belirsiz yerler gösterilemez; gösterilse bile sipariş teslimatı yapılmaz. Teslimat adresinin işyeri, daire, ev, dükkân veya bunun gibi müşteriye aidiyeti belli olan yerler olması esastır.

4.4- TÜKETİCİ ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, FESLEĞEN DİYET kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini TÜKETİCİ’den talep edebilir. TÜKETİCİ’nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise FESLEĞEN DİYET, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

4.3- Sipariş onaylandıktan sonra en geç 3 (üç) iş günü sonunda anlaşmalı kargo şirketine teslim edilir. Siparişe konu ürün, TÜKETİCİ’nin siparişinin ulaştığı tarihten itibaren yasal 30 (otuz) günlük süre içerisinde kargo firması/taşıyıcı aracılığıyla TÜKETİCİ’ye veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilecektir.

4.4- Sözleşme konusu ürün, TÜKETİCİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kurulusun teslimatı kabul etmemesinden FESLEĞEN DİYET sorumlu tutulamaz.

4.5- Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, FESLEĞEN DİYET bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde TÜKETİCİ’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

4.7 Teslim anında TÜKETİCİ’in adresinde bulunmaması durumunda dahi FESLEĞEN DİYET, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ’nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de TÜKETİCİ’ye aittir.

4.8- TÜKETİCİ’nin sipariş ettiği ürün/ürünlerin herhangi bir nedenle tedarik edilememesi durumunda, FESLEĞEN DİYET bu durumu alıcıya bildirecek ve tedarik edemediği ürün için yapılan ödemeleri iade eder.

*Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri, kargo teslimat probleminden kaynaklı bozulma olmaması için kargolama yapılmaz. 

*Bayram ve tatil günlerinde sevkiyat yapılmaz. Kargo firmalarının yoğunluğu kaynaklı gönderi süresinin uzama durumları her zaman göz önünde bulundurulur ve gerekirse ürünlerin bozulmaması için 3 iş gününden fazla günlerde kargoya teslim edilir.

* Kargoya verilen ürünlerin teslimat süreleri tatil günlerine, şehir ve ilçeye göre değişiklik gösterebilir. Teslim günleri belirli günler olan bölgelerde müşteri tarafından tarafımıza bildirim yapılması gerekmektedir. İlgili bölgenin teslim gününe göre sevkiyat gerçekleştirilir.

MADDE 6- ÖDEME İŞLEMLERİ

6.1- TÜKETİCİ, Web Sitesinden siparişini tamamladığı zaman kendisine tercih etmesi için ödeme seçenekleri sunulacaktır. TÜKETİCİ, bu seçeneklerden kendisine en uygun olanını seçecek ve işlemlerine bu şekilde devam edecektir. Havale/EFT ile ödemede, sipariş verildikten sonra iki iş günü içerisinde sipariş bedeli FESLEĞEN DİYET’in hesabına ulaşırsa sipariş onaylanacaktır. İki iş günü içerisinde bankaya havalesi ulaşmayan tüketicilere hatırlatma e-maili gönderilir. Aksi takdirde siparişler iptal edilecek olduğundan tüketicinin teslim talebinde bulunmaya hakkı yoktur.

6.2- Havale/EFT ile gerçekleştirilen satışlarda ALICI sipariş kodunu işlem açıklaması kısmına yazmak zorunluluğundadır. SATICI sipariş kodu belirtilmeyen ödemeleri 14 ( on dört ) gün içerisinde iade eder. ALICI böyle bir durum halinde SATICI tarafından iade edilen ödemelerin havale ve EFT ücretinin tarafına ait olduğunu kabul ve beyan eder.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1- Kanunda ön görülen istisnalar hariç olmak üzere; TÜKETİCİ, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

7.2- Cayma hakkının kullanılacağı süre;

 • Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün,
 • Tek üründe, ürünün TÜKETİCİ’ye veya teslim edilmesini istediği 3. kişiye teslim edildiği gün,
 • Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 • Birden fazla parçadan oluşan mallarda, TÜKETİCİ’NİN veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 • Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün başlar.

Cayma hakkı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de kullanabilir.

7.3-  Cayma Hakkının Kullanım Şekli

 1. a) TÜKETİCİ, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.Cayma hakkını kullanmak isteyen TÜKETİCİ’nin, cayma hakkına ilişkin bildirimini 14 günlük süre içerisinde olmak koşuluyla yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla FESLEĞEN DİYET’e bildirimde bulunması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. FESLEĞEN DİYET’e ulaşan cayma bildiriminin alındığına ilişkin teyit bilgisi, TÜKETİCİ tarafından e-posta adresi verilmiş olması halinde e-posta yoluyla iletilecektir.
 2. b) Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün yeniden satışına engel olacak biçimde zarar görmemesi gerekmektedir.
 3. c) 3. kişiye veya TÜKETİCİ’ye teslim edilen ürünün FESLEĞEN DİYET’e gönderildiğine ilişkin ile ÜRÜN FATURASININ ASLININ (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.), iade formunun, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 4. d) Cayma hakkı kullanımı mümkün olan ürüne ilişkin olarak süresinde cayma bildirimi yapan TÜKETİCİ’nin; satıma konu ürünü, cayma bildirimini FESLEĞEN DİYET’e yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde FESLEĞEN DİYET’e iade etmesi gerekmektedir.
 5. e) Cayma hakkı nedeni ile iade işlemlerinde, FESLEĞEN DİYET’in anlaşmalı olduğu ……’nin herhangi bir şubesi aracılığıyla iade gerçekleştirildiği takdirde TÜKETİCİ’den herhangi bir gönderi bedeli talep edilmez. Anlaşmalı taşıma şirketi dışında bir taşıma şirketi ile iadenin gerçekleştirilmesi halinde taşıma/gönderi bedeli TÜKETİCİ tarafından ödenecektir. İade için sözleşmede belirtilen taşıyıcının, TÜKETİCİ’nin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda; …….. e-posta adresi aracılığıyla kendisine bildirim yapılan SATICI, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür. (Bu sözleşme hükmünün karşılığı aşağıdaki 12. maddenin 3. fıkrasıdır. Ön bilgilendirmede iade için herhangi bir kargo şirketi belirtmediği durumda ise, satıcı müşteriden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirme formunda belirtilen kargo şirketinin müşterinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın müşteriden alınmasını sağlar.)

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ MADDE 12 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

(2) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

(3) Cayma hakkının kullanımında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.)

7.4- FESLEĞEN DİYET, TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, TÜKETİCİ’nin ödemeyi yaptığı kanal üzerinden, ödediği şekilde -varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dâhil olmak üzere- tahsil edilen tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi iade etmekle yükümlüdür. FESLEĞEN DİYET, tüm geri ödemeleri TÜKETİCİ’nin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır. Bu kapsamda, kredi kartı ile yapılan ödemelere ilişkin iadeler; ödemenin yapıldığı bankaya/karta iade edilecek olup, bedelin banka tarafından TÜKETİCİ’ye ödenmesi veya tesis edilen taksitlerin iptal/mahsup biçimi ilgili bankanın tasarrufundadır. FESLEĞEN DİYET tarafından gerekli iptal veya iadenin ilgili bankaya yapılması sonrasında, bankanın TÜKETİCİ’ye eksik veya gecikmeli ödeme yapması FESLEĞEN DİYET’in sorumluluğunda değildir.

7.5- Cayma hakkının kullanılması nedeniyle FESLEĞEN DİYET tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

Alisveris kredi karti ile ve taksitli olarak yapilmissa, kredi kartina iade prosedürü su sekilde uygulanacaktir: ALICI ürünü kaç taksit ile satin alma talebini iletmis ise, Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadir. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamini tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarindan yapilan taksitli harcamalarin ALICI’nin kredi kartina iadesi durumunda,konuya müdahil taraflarin magdur duruma düsmemesi için talep edilen iade tutarlari,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarina Banka tarafindan aktarilir.ALICI’nin satis iptaline kadar ödemis oldugu taksit tutarlari, eger iade tarihi ile kartin hesap kesim tarihleri çakismazsa her ay karta 1(bir) iade yansiyacak ve ALICI iade öncesinde ödemis oldugu taksitleri satisin taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemis oldugu taksit sayisi kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarindan düsmüs olacaktir.

Kart ile alinmis mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmis oldugu sözlesme geregi ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye isyeri yani SATICI, bir iade islemi söz konusu oldugunda ilgili yazilim araciligi ile iadesini yapacak olup, Üye isyeri yani SATICI ilgili tutari Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü oldugundan yukarida detaylari belirtilen prosedür geregince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapilamamaktadir. Kredi kartina iade, ALICI’nin Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafindan yukaridaki prosedür geregince yapilacaktir.)

Sehven alinan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde, Ambalaji açilmis, kullanilmis, tahrip edilmis vesaire sekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. Iade, orijinal ambalaj ile yapilmalidir.

Sehven alinan üründe ve ambalajinda herhangi bir açilma , bozulma, kirilma, tahrip, yirtilma, kullanilma ve sair durumlar tespit edildigi hallerde ve ürünün aliciya teslim edildigi andaki hali ile iade edilememesi halinde ürün iade alinmaz ve bedeli iade edilmez.)

7.6-  Cayma Hakkının İstisnaları

Mevzuat uyarınca cayma hakkı kullanılamayacak sözleşmeler şunlardır:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 8 – ZARARDAN SORUMLULUK

8.1- FESLEĞEN DİYET, malın TÜKETİCİ ya da TÜKETİCİ’nin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. TÜKETİCİ’nin, FESLEĞEN DİYET’in belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan FESLEĞEN DİYET sorumlu değildir.

8.2- TÜKETİCİ, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene etmelidir. Ezik, kırık, ambalajı yırtılmış, hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almamalı ve kargo şirket yetkilisine tutanak tutturmalıdır. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum tutanağın TÜKETİCİ’de kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda FESLEĞEN DİYET MÜŞTERİ HİZMETLERİ’ne bildirilmelidir. Teslim alınan ürün/hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu TÜKETİCİ’ye aittir.

MADDE 9-  TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

TÜKETİCİ’nin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini TÜKETİCİ’den talep edebilir ve her koşulda TÜKETİCİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, TÜKETİCİ’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı FESLEĞEN DİYET’in uğradığı zarar ve ziyandan TÜKETİCİ sorumlu olacaktır.

MADDE 10- GİZLİLİK

10.1- FESLEĞEN DİYET, TÜKETİCİ tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ve ödeme yapmak amacı ile bildirdiği bilgileri her şartta gizli tutacağını, söz konusu bilgileri gizlilik politikasında belirlenen haller dışında üçüncü şahıslarla paylaşmamayı taahhüt ve garanti eder. Gizliliğe ilişkin hükümler site içerisindeki gizlilik politikası başlığı altında yer alır.

10.2- TÜKETİCİ’ye ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca FESLEĞEN DİYET tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde gerçekleştirilecek kampanyalara ilişkin bilgiler, yenilikler, promosyon bilgileri ancak TÜKETİCİ’nin vereceği onay sonrasında gönderilebilir.

MADDE 11- DELİL SÖZLEŞMESİ ve YETKİLİ MAHKEME

11.1- İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek ihtilafların çözümünde FESLEĞEN DİYET ’in bilgisayar, telefon, ses kaydı gibi manyetik ortamda olanlar dâhil elektronik kayıtları, ticari defter, belge ve kayıtları kesin delil oluşturur.

11.2-  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68.maddesi ile 29188 sayılı Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6. maddesi uyarınca, işbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen parasal sınıra kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile taraflardan birinin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.